Anmäl dig till akademin

Är du redo att börja din resa mot bättre batterikunskap? Registrera dig i dag, så kan du genom bättre förståelse av kundernas krav, batteritekniken och bästa praxis öka din försäljning, förbättra kundservicen, minska garantireturerna och mycket mer.

Dina uppgifter

Din organisation

Gå med i ett team

Arbetsroll

Välj det alternativ som bäst beskriver din arbetsroll.

Registrerade kurser

Föreslagna kurser för din arbetsroll väljs nedan. Vissa är obligatoriska. Du är dock fri att anmäla dig till ytterligare kurser nu eller vid ett senare tillfälle.

Övergripande obligatoriska kurser

Obligatoriska fordonskurser

Fordonskurser

Preferenser för e-postutskick

Bestämmelser och villkor

All information som tillhandahålls inom GS Yuasa är endast avsedd som vägledning. GS Yuasa kan inte hållas ansvarigt för eventuella personskador eller egendomsskador som orsakas av att informationen efterlevs. Se tillverkarens information och sök professionell vägledning om du inte är säker.