Covid-19 och batterier (provkurs från GS Yuasa Academy)

Välkommen till GS Yuasa Academys provkurs om covid-19 och batterier.

Då nedstängningens effekter fortsätter att göra sig påminda är vi säkra på att du precis som vi ser en betydande ökning av antalet batterifel. Bristande användning, som är en oundviklig följd av coronavirus-restriktionerna, är bara en av många möjliga orsaker till batterifel. För denna GS Yuasa Academy-provkurs har vi sammanställt en serie korta, covid-specifika videor för att se till att distributörer, verkstäder och garage förses med nödvändig utbildning för att hålla landets förare i rörelse.     GS Yuasa Academy är den enda batteriutbildningsplattformen som har erhållit både IMI- (Institute of the Motor Industry) och CPD-ackreditering.

Stödmaterial