IMI-certifiering

GS Yuasa Academy är ackrediterat av The Institute of the Motor Industry (IMI), yrkesorganisationen för människor som arbetar inom fordonsindustrin

När du har slutfört alla kurser inom GS Yuasa Academy kommer du att vara kvalificerad för IMI-medlemskap och -certifiering.

Medlemskapet i IMI, som är fordonsindustrins yrkesorgan, innefattar:

 • Ett IMI-utskrivet certifikat för slutförande av GS Yuasa Academy skickat till dig
 • Ett medlemscertifikat och ett medlemskort
 • Postnominell titel (förkortning) att använda efter ditt namn
 • Rabatterad IMI-yrkesutveckling
 • IMI magazine sex gånger per år
 • Medlemssammanslutningar inklusive presentationer och nätverksevenemang (online-evenemang medan covid-19-restriktioner råder)
 • Karriärinformation och råd
 • Onlinesupport inom HR och arbetsmiljö
 • Ytterligare inlärningsmöjligheter
 • Juridisk hjälplinje
 • Rabatter från utvalda återförsäljare

Kostnaden för att ansöka om IMI-certifiering och -medlemskap via GS Yuasa Academy är endast 75 GBP. Detta omfattar ansökan och ditt första års medlemskap.

När betalningsprocessen är klar kommer dina uppgifter att skickas till IMI och ditt medlemskap skapas – du blir en IMI-medlem. För att kunna göra anspråk på ditt medlemskap måste du registrera dig via en IMI-länk som skickas till dig via e-post. Från denna tidpunkt är ditt medlemskap kopplat direkt till IMI. Tänk på att om du utbildar dig som en del av ett företagsteam kan det hända att din organisation täcker kostnaden för IMI-certifikat och -medlemskap. Prata med ditt team eller företagsledaren för att få veta mer innan du beställer.

Berättelsen bakom IMI

IMI har en stark övertygelse om att fordonsindustrin är en drivkraft för innovation, sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Organisationen anser att de som arbetar inom branschen behöver de mest relevanta och uppdaterade färdigheterna och kvalifikationerna för att kunna utvecklas – i synnerhet under tider av intensiv förändring. IMI:s syfte är att tillhandahålla, och kontinuerligt utveckla, de metoder genom vilka personer som arbetar inom fordonssektorn kan erhålla relevant yrkeskompetens och lämpligt erkännande. Ett medlemskap i IMI ger ett professionellt erkännande, värdefulla kontakter, karriärutvecklingsmöjligheter och exklusiva insikter.

Grundandet av IMI

The Institute of the Motor Industry (IMI) grundades 1920 när samhället, precis som nu, upplevde en snabb teknikdriven förändring. IMI skapades för att upprätta nya färdigheter och kunskapsriktmärken för den framväxande fordonsindustrin.

Ansök nu

Du måste slutföra alla kurser på GS Yuasa Academy innan du är berättigad till IMI-medlemskap och certifiering.

Logga in för att se dina framsteg.

Logga in