Lämna dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss, så att vi kan fortsätta att se över och förbättra GS Yuasa Academy. Alla synpunkter är anonyma.

Feedback
1 är dåligt och 5 enastående bra.
Fungerade alla länkar?
1 är dåligt och 5 enastående bra.
1 är dåligt och 5 enastående bra.
Ställdes relevanta frågor i bedömningarna?
Var det enkelt att kontakta support/admin?

Ange tre sätt på vilka GS Yuasa kunde ha varit bättre.

Skulle du rekommendera GS Yuasa Academy till en kollega?