Vad vår garanti täcker och inte täcker

Välkommen till GS Yuasa Academys provkurs om covid-19 och batterier. Den här modulen handlar om:

  • GS Yuasas garanti och vad som täcks och inte täcks
  • Vad man ska tänka på gällande ett potentiellt garantianspråk
  • Våra rekommenderade marknadsgarantier

Stödmaterial

Anmäl dig nedan för att få tillgång till GS Yuasa Academys samtliga kurser.

Fortsätt din utbildning

Registrera dig för att fortsätta din utbildning på GS Yuasa Academy nu.

Läs mer Registrera dig